سبد خرید  0

جشنواره یار مهربان


 • عنوان دوره : مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک
 • مدت دوره : 8 ساعت
 • طول دوره : 15 روز
 • مهلت ثبت نام : 1397/06/07
 • قیمت اصلی : 260,000 ریال
 • قیمت قابل پرداخت : 32,500 ریال

معرفی کلی دوره


 مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک

دولت الکترونيکي دولتي است که سازمان¬هاي آن، از کاربردهاي اینترنت و اینترانت برای ارائه خدمات و اطلاعات به مردم، شرکت‌ها، سازمان های مردم نهاد و ساير سازمان هاي دولتي استفاده مي کنند. با توجه به اینکه پیاده سازی دولت الکترونیکی از مهم ترین اهداف دولت کشورمان در سالهای اخیر بوده است و مواهب ناشی از این مهم متوجه تمام اقشار جامعه می شود، یادگیری مفاهیم پایه و کاربردهای دولت الکترونیکی برای همه ی شهروندان جامعه، کارکنان دولت و صاحبان و فعالان در حوزه کسب و کارهای خصوصی دارای اهمیت خواهد بود. دوره آموزشی حاضر به مدت ۸ ساعت، به نظور ایجاد آگاهی پیرامون موضوع دولت الکترونیکی و کاربردهای آن طراحی شده و شرکت در آن به تمام شهروندان به طور عام و مدیران و کارکنان سازمانها و دستگاههای دولتی به طور خاص توصیه می شود. از طرف دیگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شرکت در این دوره آموزشی را برای تمام کارکنان دولت الزامی کرده است و مجتمع فنی تهران (سایت حاضر) دارای مجوز برگزاری این دوره آموزشی (در کنار ۱۵ دوره آموزشی دیگر در زمینه فناوری اطلاعات) به شیوه آموزش مجازی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد و گواهینامه پایان دوره حاضر مورد تایید سازمان مذکور خواهد بود.

مسیر آموزشی


 مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک

  نمونه محتوای دوره


   مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک

  نظرات کاربران


  شما چه فکر می کنید؟

   مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک

  نمونه گواهینامه های کاغذی صارد شده


   مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک